Artykuły
Pomoc publiczna a pomoc "de minimis"

Pomoc publiczna a pomoc "de minimis"

Pomocą publiczną nazywamy wszelkie interwencje państwa, które prowadzą do polepszenia pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa w stosunku do swych konkurentów. Pomoc "de minimis" to także pomoc publiczna, ale o innym charakterze - jest to ściśle określona kwota (200 tys. euro), którą może uzyskać przedsiębiorca w ciągu trzech kolejnych lat.

Pomoc publiczna jest zabroniona na obszarze Unii Europejskiej, co uregulowano w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej. Pomoc "de minimis" jest dozwolona, ale tylko w wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 lat. Jeśli suma ta zostanie przekroczona, podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

 

Różnica pomiędzy pomocą publiczną a "de minimis" polega także na formie pomocy i sposobie wykorzystanie przyznanych środków. Pomoc publiczna przybiera m.in. formę:               

  1. dotacji,
  2. preferencyjnych kredytów,
  3. zwolnień, ulg podatkowych,
  4. rozłożeniu podatku na raty,
  5. odroczeniu terminu spłaty,
  6. prowadzeniu inwestycji kapitałowych przez przedsiębiorstwa ze środków publicznych,
  7. zastosowaniu przyspieszonej amortyzacji.

Natomiast pomoc "de minimis" ma na celu pokrycie wydatków kwalifikowalnych tj.:

  1. uruchomienie działalności gospodarczej (z wyjątkiem podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienie do projektu),
  2. zakup usług szkoleniowych i doradczych,
  3. adaptacja budynków, miejsc pracy, zakup/leasing zwrotny sprzętu, systemów informtycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i których wysokość nie przekracza 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Pomoc "de minimis" określana na okres owych 3 lat dotyczy lat budżetowych stosowanych przez dany podmiot w konkretnych państwie członkowskim UE. Okres ten powinien być oceniany w sposób ciągły, co oznacza iż dla każdej sumy przyznanej podmiotowi gospodarczemu należy ustalić łączną kwotę pomocy w danym roku budżetowym oraz dwóch poprzedzających.

 

By obliczanie limitu wsparcia przebiegało w sposób sprawny i przejrzysty wszystkie państwa członkowskie powinny stosować tę samą metodę obliczeń. Kwota przyznana jednostce powinna być przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto, a następnie skorygowana rynkową stopą procentową obowiązującą w momencie przyznania pomocy.

 

Wsparcia "de minimis" nie mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które w planach mają zakup pojazdów lub przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych.

 

Przedsiębiorstwo, które stara się o dotację z UE jest zobowiązane dostarczyć komplet dokumentów z załącznikiem zawierającym informację o przyznanej pomocy "de minimis". Nawet jeśli owej pomocy nie otrzymała jest zobowiązana dostarczyć załącznik.

 

Komisja Europejska czuwa nad przyznawaniem pomocy przedsiębiorstwom przez kraje członkowskie. Z kolei zadaniem każdego państwa z osobna jest stworzenie takiego mechanizmu, który zagwarantuje nie przekroczenie łącznego pułapu 200 tys. euro.

 

Źródła: www.portfel.pl

            http://podatki.gazetaprawna.pl

 

Komentarze (0):
brak komentarzy - Twój może być pierwszy
Znajdź dotację
Promowane

Firmy

FinCo Capital S.A.

FinCo Capital S.A.

WARSZAWA, mazowieckie
FSE Consulting

FSE Consulting

Sosnowiec, śląskie
DC CENTRUM Sp. z o.o.

DC CENTRUM Sp. z o.o.

Poznań, wielkopolskie
Newsletter

Podaj adres e-mail, by otrzymywać bezpłatny newsletter

Partnerzy: